Algemene regels voor het schrijven van een opstel

Algemene regels voor het schrijven van een opstel, stap voor stap

Om een degelijk creatief werkstuk te schrijven, moeten de volgende stappen worden genomen

 • Formuleer het kernidee dat het opstel gaat onthullen.
 • Bepaal de inhoud en volgorde van het document. Bedenk zo nodig gespreksonderwerpen, bij voorkeur ten minste drie – zo kunt u uw werk logisch structureren en uw argumenten selecteren.
 • Maak een plan, waarin de belangrijkste etappes worden aangegeven van het pad waarlangs onze gedachte zich zal ontwikkelen.
 • Schrijf een opstel en let daarbij op de structuur van het werk en de logica van de presentatie. In het werk moet je je standpunt aangeven, je eigen standpunt geven. Bepaal ook uw houding ten opzichte van de mening van de auteur, selecteer argumenten om deze te ondersteunen of te weerleggen.
 • Controleer het werk op relevantie voor het opgegeven onderwerp, en op grammaticale en interpunctiefouten.

Uit het inzicht in het onderwerp van het opstel en het vermogen om dit uit te werken, blijkt het vermogen van de auteur om vrij te denken en te redeneren.

De leraren beoordelen het creatieve werk aan de hand van de volgende normen:

 • relevantie van de inhoud van het werk voor het gekozen onderwerp en de hoofdgedachte;
 • de volledigheid van het thema;
 • De juistheid van het feitenmateriaal;
 • consistentie van de presentatie;
 • het gebruik van literaire argumenten;
 • de onafhankelijkheid en originaliteit van het idee van het essay;

het niveau van de compositie en het spraakgebruik van het werk.
Bij de beoordeling van het taalontwerp wordt aandacht besteed aan:

 • verscheidenheid van woordenschat en grammaticale structuur van de spraak;
 • De stilistische eenheid en expressiviteit van zinswendingen;
 • Kennis van de grammatica en interpunctienormen van de taal;
 • juistheid van woordbetekenissen;

het aantal spraakgebreken.
Het belangrijkste criterium voor de beoordeling van een opstel is het zelfstandig schrijven van het werk. Directe of indirecte citaten zijn toegestaan, maar met verplichte verwijzing naar de oorspronkelijke bron.